Užuojauta Vitalijui Neugasimovui dėl mylimos žmonos netekties

Nuoširdžiai užjaučiame ilgametį gimnazijos draugą, daugelio gimnazijos renginių akomponiatorių Vitalijų Neugasimovą dėl mylimos žmonos netekties.