X tarptautinis muzikos festivalis „Le strade d’Europa/ Su muzika per Europą“

X tarptautiniame muzikos festivalyje „Le strade d’Europa/ Su muzika per Europą“ dalyvavusiam mūsų gimnazijos kameriniam vokaliniam ansambliui „Yidish Alid“ įteiktas padėkos raštas. Ansambliui vadovauja muzikos mokytoja ekspertė Nijolė Žylienė.