Chorų festivalis „Laisvės spalvos“

Kovo 8-ąją dieną Ąžuolyno progimnazijoje vyko jaunučių chorų festivalis „Laisvės spalvos", skirtas Lietuvos 100-mečiui paminėti. Jame dalyvavo 9 jaunučių chorai, kurie dainavo dainas apie Lietuvą, laisvę, tėvynę, vėliavos spalvas ir meilę savo šaliai. Festivalyje dalyvavo ir mūsų gimnazijos 2- 4 klasių mokinių choras. Choristus pasveikino Ąžuolyno progimnazijos direktorius A. Tavoras, šv. J. Bosko parapijos klebonas A. Barelli, LR Seimo narys A. Strelčiūnas ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo skyriaus vyr. specialistas M. Labanauskas. Festivalio organizatorė G. Gumuliauskienė džiaugėsi, kad į festivalį atvyko virš 300 choristų. O mūsų choristai džiaugėsi, kad turėjo galimybę sudalyvauti ir pamatyti kitus.
Choro vadovė Rasa Belgerienė