UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2019 – 2020 MOKSLO METAIS  

Klasė       Ugdymo proceso
pradžia pabaiga
1-4 09-02 06-05
5-11 09-02 06-19
12 09-02 05-18

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Pirmas pusmetis:     rugsėjo 2 d. – sausio 17 d.

Antras pusmetis:     1-4 kl. sausio 20 d. -birželio 5 d.

5-11 kl. sausio 20 d. – birželio 19 d.

12 kl. sausio 20 d. – gegužės 18 d.

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

                 Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 2019-10-28 2018-10-31
Žiemos 2019-12-23

2020-02-17

2020-01-03

2020-02-21

Pavasario (Pesach) 2020-04-09 2020-04-16
Vasaros:1-4 kl.
5-11 kl.
2020-06-08
2020-06-22
2020-08-31
2020-08-31

Keturias ugdymo proceso dienas gimnazija skiria žydų tautos tradicijų  kultūros paveldui:

2019-09-30  Roš ha Šana
2019-10-09 Jom Kipur
2019-10-14 Sukkot
2019-10-22 Simchat Tora
2020-04-17 – Socialinė veikla (5-12 kl.)
Gimnazijos pavasarinė talka (1-4 kl.)

BENDRASIS UGDYMO PLANAS 2019 – 2021 M.M.