UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2018 – 2019 MOKSLO METAIS  

Klasė       Ugdymo proceso
pradžia pabaiga
1-4 09-03 06-07
5-11 09-03 06-21
12 09-03 05-24

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Pirmas pusmetis:     rugsėjo 3 d. – sausio 25 d.

Antras pusmetis:     1-4 kl. sausio 28 d. -birželio 7 d.

5-11 kl. sausio 28 d. – birželio 21 d.

12 kl. sausio 28 d. – gegužės 24 d.

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

                 Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 2018-10-29 2018-11-02
Žiemos 2018-12-27

2019-02-18

2019-01-02

2019-02-22

Pavasario (Pesach) 2019-04-23 2019-04-26
Vasaros:

1-4 kl.
5-11 kl.
12 kl.

2019-06-10
2019-06-25
2019-05-24
 

2019-08-31

 

Keturias ugdymo proceso dienas gimnazija skiria žydų tautos tradicijų  kultūros paveldui:

2018-09-10  Roš Ha Šana
2018-09-19 Jom Kipur
2018-09-24 Sukkot
2018-10-02 Simchat Tora

Kitos 6 dienos skiriamos kultūrinei, meninei, prevencinei ir kitai veiklai.