UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2017 – 2018 MOKSLO METAIS  

Klasė       Ugdymo proceso
pradžia pabaiga
1-4 09-01 05-31
5-11 09-01 06-15
12 09-01 05-25

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Pirmas pusmetis:     rugsėjo 1 d. – sausio 18 d.

Antras pusmetis:     1-4 kl. sausio 22 d. -gegužės 31 d.

5-11 kl. sausio 22 d. – birželio 15 d.

12 kl. sausio 22 d. – gegužės 25 d.

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

                 Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos 2017-12-27

2018-02-19

2018-01-03

2018-02-23

Pavasario (Pesach) 2018-04-03 2018-04-06
Vasaros:

1-4 kl.
5-11 kl.
12 kl.

2018-06-18
2018-06-18
2018-05-28
 

2018-08-31

 

Keturias ugdymo proceso dienas gimnazija skiria žydų tautos tradicijų  kultūros paveldui:

2017-09-21,22  Roš Ha Šana
2017-10-05 Sukkot
2017-10-12 Simchat Tora

Kitos 6 dienos skiriamos kultūrinei, meninei, prevencinei ir kitai veiklai.