Standartizuoti testai

Standartizuotų testų rezultatų ataskaita.

2 klasės standartizuoti testai 2017m.

4 klasės standartizuoti testai 2017 m.

6 klasės standartizuoti testai 2017 m.

8 klasės standartizuoti testai 2017 m.

2 klasės standartizuoti testai 2016 m.

4 klasės standartizuoti testai 2016 m.

6 klasės standartizuoti testai 2016 m.

8 klasės standartizuoti testai 2016 m.

IV ir VIII klasių tėvams skirta informacija – mokinio standartizuotų testų rezultatų ataskaita.

Mokinių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius IV kl.
Mokinių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius VIII kl.