„Jeigu būčiau detektyvas…“

5a ir 5b  klasėse lietuvių kalbos mokytojos Elena ir Rita kartu su bibliotekos vedėja Audrone vedė užklasinio skaitymo aptarimo pamokas, kurios vyko netradicinėje aplinkoje – bibliotekoje.

Mokiniai iš anksto perskaitė L. A. Hickok knygą „Helenos Keler istorija“. Pamokos pradžioje vaikai buvo supažindinti su Helenos Keler asmenybe, išsiaiškino knygos žanrą. Per pamoką mokiniai „rinkdami įkalčius“ (individualus darbas) „atvėrė duris“ į tamsų Helenos Keler pasulį. Po individualaus darbo, dalindamiesi patirtimi, mokiniai sėkmingai užbaigė bylos tyrimą. Po to jiemas buvo skirtas kūrybinis darbas – Brailio raštu suformuluoti klausimą pagrindinei knygos herojei.

Atlikę užduotį, vaikai apsikeitė jomis, ir perskaitė draugo Brailio raštu parašytą klausimą.