Vienuoliktokų parengtas minėjimas, skirtas Varšuvos geto sukilimo 74-sioms metinėms

Izraelis šiemet mini 74 metų sukaktį nuo Varšuvos geto sukilimo – žydų pasipriešinimo prieš nacius Antrajame pasauliniame kare simbolį. Tie įvykiai iki šiol gyvai prisimenami žydų valstybėje. 1943 metais Varšuvos gete įvykęs sukilimas buvo pirmasis Europoje didelio masto sukilimas prieš nacius ir pats didžiausias žydų pasipriešinimo aktas per Holokaustą. Nors tas sukilimas buvo pasmerktas žlugti, jis tapo kovos neįmanomomis sąlygomis simbolis, atspindintis nenorą pasiduoti nacių vykdytiems žiaurumams. Varšuvos geto sukilimas įkvėpė kitus sukilimus ir pasipriešinimą pogrindyje – tiek žydų, tiek kitų žmonių.