LR Prezidento Valdo Adamkaus viešnagė

2017 m. sausio 12 dieną gimnazijoje lankėsi LR Prezidentas Valdas Adamkus. Jo ekscelencija per viešnagę apžiūrėjo gimnaziją, susitiko su pradinių klasių mokiniais, lankėsi gamtamokslių disciplinų kabinetuose, mielai fotografavosi su gimnazijos mokiniais ir mokytojais.
Aktų salėje Prezidentas pasveikino čia susirinkusius mokinius ir mokytojus, žiūrėjo aštuntokų parengtą kompoziciją, skirtą Laisvės gynėjų dienai.

Fotografo J.  Kliučiaus nuotraukos